[Belgium] Betoging voor de gevangenis van St. Gilles

Via Indymedia BXL
Vertaald door ABC Gent

 

Ter gelegenheid van de revolutionaire feestdag kwamen op 1 mei ongeveer dertig mensen voor de deuren van de gevangenis van Sint-Gillis bijeen om hun solidariteit met de gevangenen te tonen en hun verzet tegen het gevangenissysteem te uiten.

‘Laten we alle gevangenissen vernietigen, de slechte dagen zullen eindigen!’ konden we lezen op de banner die voor de gevangenisdeuren was uitgerold.
“Liberté pour tous.tes” stond op een ander, hoog voor de binnenplaats opgesteld.
“Steen voor steen, muur voor muur, laten we alle gevangenissen vernietigen”, werd er door de demonstranten gezongen terwijl vuurwerk werd gelanceerd om de solidariteit binnen de muren te laten doordringen.

De politie greep snel in en in aantallen in om de demonstratie te onderdrukken en helaas werden tijdens het uiteendrijven 9 mensen gearresteerd. Ze werden naar het politiebureau Aumale in Anderlecht gebracht en werden rond 21.00 uur vrijgelaten en zullen ongetwijfeld beboet worden voor het overtreden van de lockdown.

Kracht en moed voor gedetineerden
Vrijheid voor iedereen!

 

Posted in General | Comments Off on [Belgium] Betoging voor de gevangenis van St. Gilles

[Texas, USA] Control unit prison: Updates en brieven van Xinachtli

‘Ik zal niet dubbelzinnig zijn – ik zal geen excuus geven – ik zal geen centimeter terugtrekken – EN IK ZAL GEHOORD worden. De apathie van het volk is genoeg om elk beeld van zijn voetstuk te laten springen en de opstanding van de doden te bespoedigen. ‘

Broederlijke, revolutionaire groeten, in de ware geest van internationalisme en solidariteit tegen alle krachten van kwaad, vernietiging en zelfvernietiging, in de hoop dat deze jou, familie en vrienden in het allerbeste vindt, zoals het mij verlaat, in deze moeilijke tijden van niet alleen het dodelijke Coronavirus COVID-19, maar van dezelfde dodelijke witte supremacistische varkensbacterie die nu het Witte Huis bezet, dat is net zo dodelijk als COVID-19 voor onze verarmde gemeenschappen en voor de gevangengenomen en arme immigranten die op zoek zijn naar een betere manier van het leven, allemaal teruggedrongen door de pure imperialistische arrogantie en het elitarisme van de miljardair, de witwasclub voor varkens die de politieke machtshallen in de VS van A. heeft overgenomen, een duidelijk en alomtegenwoordig ​​gevaar voor de hele mensheid en de planeet Aarde . Laat toekomstige generaties ons verwerpen en ons bestempelen als slappe lafaards, als we niet handelen om deze waanzin te stoppen!

Je hebt de vrijheid om deze materialen te dupliceren en ze te delen met de rest van de wereld, op sociale media of met wie of waar je maar wil, in de hoop dat deze racistische repressie door deze racistische politiestaat die ik onderga varkens de zintuigen van de mensen van de wereld prikkelen en anderen motiveren om, op welke manier dan ook, mee te springen op de vrijheidstrein, door het verspreiden van het woord van de ware realiteit van wat Amerikkka’s racistische martelkamers voor gevangenissen allemaal inhouden, alles in naam van de zakelijke hebzucht van de winstbezitters, van degenen die anderen opsluiten en het fascisme van deze kapitalistische / imperialistische totalitaire politiestaat hooghouden. Er is voor ons maar één uitweg uit deze ellende, en dat is door klassenstrijd en sociale revolutie. Ik heb mijn schop in de hand en ben lid geworden van de club van grafdelvers, om het toekomstige graf te graven van dit racistische, onderdrukkende en criminele systeem van diefstal dat kapitalisme wordt genoemd. Onteigen de onteigenaars!

Ik ben in afwachting van een paar advocaten die ik heb benaderd om te zien wat hun prijzen zijn om mij te vertegenwoordigen tijdens mijn aanstaande hoorzitting voor voorwaardelijke vrijlating, te beginnen in januari 2021. Zodra ik dat allemaal te weten kom, zal ik een oproep doen om steunbrieven en andere pleidooien voor vrijlating te verzamelen en zal ik die met de wereld delen. Blijf dus op de hoogte.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie solidariteit en steun. Het betekent veel voor me. Wees voorzichtig en blijf veilig voor het COVID-19-virus.

Alle macht voor de onderdrukten!

In internationalistische solidariteit,

Xinachtli

s / n Alvaro Luna Hernandez

Allred Guantanamo Bay Prison in Texas

“Tegenwoordig is de arbeidersbeweging de machtigste kracht voor sociale transformatie … Anarchisten moeten het nut en het belang van de arbeidersbeweging erkennen, ze moeten haar ontwikkeling bevorderen en ze tot een van de hefbomen voor hun actie maken en  al het mogelijke doen om te zien dat het, samen met alle bestaande progressieve krachten, zal uitmonden in een sociale revolutie die leidt tot het verwerpen van klassen en het bereiken van vrijheid, gelijkheid, vrede en solidariteit onder alle mensen. ”
Errico Malatesta, Italiaanse anarchist


Xinachtli Defense Committee Update – maart 2020

De James V. Allred Gevangenisadministratie onderwerpt Chicano, politieke gevangene en gevangenisadvocaat Xinachtli, s / n Alvaro Luna Hernandez, aan een campagne van intimidatie en herhaalde discriminerende toewijzing aan 12 Disciplinary Segregation Cellblock F Pod (Block voor degenen die de gevangenisregels overtreden), hoewel Xinachtli geen enkele gevangenisregel heeft overtreden.

Het is duidelijk dat hij wordt onderworpen aan deze strafopdrachten als onderdeel van gevangenisrepressie om hem verder geïsoleerd te houden, nu, in een gevangenis binnen een gevangenis, en in een “psychiatrische afdeling” waar ook veel mensen met een verstandelijke beperking worden ondergebracht onder intense psychotrope gedrogeerde toestand, in een celblok dat bijna dagelijks wordt vergast met chemische producten, waar herhaalde gevallen van zelfmoorden door gevangenen en herhaalde opschorting van alle activiteiten plaatsvinden. Dagelijkse douches, en correcte schoonmaakbeurten worden geweigerd, tijdens deze tijd van het Coronavirus die een goede hygiëne en netheid vereist.

Een dergelijke repressie maakt deel uit van de strafmaatregelen, vergeldingsmaatregelen tegen Xinachtli vanuit de gevangenis vanwege zijn voortdurende juridische activiteiten, en zijn openhartigheid in het spreken van de waarheid tegen racistische, onderdrukkende machten. Hij leidt een revolutionaire studiegroep rond onderwijsbewustzijn om de eenheid van gevangenen te prediken, om revolutionaire theorie te bestuderen zoals anarchisme en sociale bevrijding, en helpt anderen om rechtszaken aan te spannen tegen het institutionele racisme en de onmenselijkheid van de gevangenis. Hij helpt gevangenen de ware aard van hun kapitalistische klasse gevangenschap als de ‘overtollige bevolkingsgroepen’ van het kapitalismein te zien. 

De arme, werkloze en vooral etnische minderheidsgevangenen zij slachtoffer van de racistische rechtbanken van AmeriKKKa die quotas lijken te hanteren voor het buitengerechtelijk opsluiten van allen die zijn beschuldigd van misdaad, ongeacht hun schuld of onschuld, in een staat die bekend staat voor het opsluiten en executeren van de onschuldigen. In de moderne slavernij van massale opsluiting in Texas is de gevangenenklasse kanonnenvoer is voor het Texas Correctional Industries-imperium van bandwerk en andere vormen van slavenarbeid onder gruwelijke arbeidsomstandigheden, zonder salaris, met als gevolg verlies van levens en ledematen, allemaal gelegaliseerd door het 13e amendement onder het mom van “slavernij en onvrijwillige dienstbaarheid” als straf voor misdaad.

Het gevangenissysteem in Texas blijft een fascistisch concept, berucht om zijn institutioneel racisme en gruweldaden tegen de bevolking in gevangenschap en andere vormen van extreme repressie tegen gevangenen zoals Xinachtli, die weigeren zich te onderwerpen en die doorgaan met terugvechten, die onderdrukte gevangenen oproepen om zich te verenigen, en eist om behandeld te worden als mens. Dieren in stadsdierentuinen worden beter behandeld dan de gevangenisslaven van Texas, vooral diegenen zoals Xinachtli die gedurende lange tijd in repressieve eenzame opsluiting zitten, ontworpen om gevangenen te breken en te ontmenselijken.

Deze gespecialiseerde vorm van staatsrepressie is het geesteskind van de beruchte Dr. George Beto, die met ijzeren vuist over de gevangenissen van Texas regeerde, de ‘leren riem’ introduceerde om opvallende gevangenen te verslaan, net als ‘blacklisting’ en blokkering van de gevangenisadvocaten zoals Francis Jalet Cruz. Het systeem maak gebruik van dezelfde discriminerende huisvestingstactieken die nu tegen Xinachli worden gebruikt om gevangenen onder druk te zetten om hun gevechten tegen de gevangenis op te geven, hun klachten in te trekken, hun ideeën die als “revolutionair” worden beschouwd, af te zweren en hen tot onderwerping te dwingen. Dit alles wordt officieel gemeld in Cruz v. Beto, 603 F.2d 1178 , waarbij George Beto betrokken was, die door de federale rechtbanken aansprakelijk werd gesteld en veroordeeld tot betaling van een geldelijke schadevergoeding aan advocaat Jalet Cruz. Activist Fred Cruz en de andere cliënten van deze advocaat zijn door Beto uitgekozen in de Eight Hoe Field Force Squad voor gespecialiseerde repressie.

Dr. George Beto wordt beschouwd als een god in gevangeniskringen en zijn portret is geschilderd op vele muren in verschillende gevangenissen in de staat. Zijn institutionele psychologie en zijn Texas-achtige vorm van gevangenisfascisme leven nog steeds achter de gevangenismuren, zoals Beto zijn studenten van de Sam Houston State University in Huntsville, Texas, leerde, die vervolgens als cipier gingen werken. Vervolgens werden ze onderdeel van de administratieve hiërarchie van het gevangenisimperium. De gevangenissen van AmeriKKKa’s “controle-eenheid” zijn ontworpen met dit doel in gedachten, Marion Federal Warden Ralph Aron getuigde bijvoorbeeld dat het doel van deze “controle-eenheden” was om “revolutionaire houdingen in de gevangenis te beheersen”.

De repressie tegen Xinachtli is geïntensiveerd, vooral omdat de wereldwijde steun voor hem toeneemt en activisten leren over zijn strijd, buiten en binnen gevangenismuren, en geschokt zijn door de voortdurende geheime, vuile oorlog van de asociale regering  tegen strijdbaarheid en afwijkende meningen. Volkszanger David Rovics heeft nu een ballad geschreven, online beschikbaar, ter ere van Xinachtli, voor zijn levenslange inzet om de racistische, onderdrukkende samenleving in een betere wereld te veranderen. Gevangenisfunctionarissen uit Texas vrezen en verachten het vooruitzicht dat de buitenwereld zich bewust zou kunnen worden van de onmenselijkheid van de gevangenissen, van het feit dat in AmeriKKKa niet alles melk en honing is, noch een paradijs voor democratie met gelijke rechten voor iedereen. In werkelijkheid is het een bastion van racisme en onderdrukking tegen de armen en mensen van kleur, vooral achter de prikkeldraad van de gevangenissen en de “controle-eenheden”, gedirigeerd door het witte superieure varken dat nu het Witte Huis bezet. Datzelfde varken dat internationale mensenrechtenwetten en -normen schendt in zijn KKKoncentration KKKamps voor de armen, AmeriKKKa’s moderne plantageslavernij-systeem en zijn gevangeniscomplex, onevenredig bevolkt met mensen van kleur, zijn genocidale, moorddadige en een martelend systeem van massale opsluiting, allemaal voor wins.

 Het zou het geweten van de mensheid moeten schokken en ons moeten motiveren om nu voor verandering te handelen en Xinachtl te steunen.

Zie ook:

http: //www.davidrovics.com/
https://www.podbean.com/media/share/pb-muyra-d4b285
http://freealvaro.net/

We roepen alle mensen, wereldwijd, die vrijheid en gerechtigheid genegen zijn, op om de gevangenisautoriteiten van Texas te bellen en te e-mailen en in duidelijke taal te protesteren tegen deze misdaden tegen de mensheid, en de regering te zeggen: niet in mijn naam, dit doe je niet!

Jimmy S. Smith Allred Warden (940) 855-7477
Bryan Collier Texas Prison Executive Director (936) 437-2101 Bryan.Collier@tdcj.texas.gov exec.director@tdcj.texas.gov

Gouverneur van Texas Greg Abbott https://gov.texas.gov/(512) 463-2000

Programme Supervisor Prison Access to Courts (936) 437-4815 atc@tdcj.state.tx.us

Janie Cockrell Office of Ombudsman Citizen Complaints ombudsman@tdcj.texas.gov
(936) 437-4927

Neem contact op met het Defensiecomité: Postbus 7907, Austin, Texas, 78713, VS (937) 224-1207, twitchon@gmail.com

Mijn revolutionaire opstanding!

Je hebt onze geschiedenis vervalst en vernietigd, nadat je ons land had gestolen, ons in buitenlanders had veranderd, illegale buitenaardse wezens in ons eigen thuisland. Maar je zult nooit onze identiteit, cultuur, taal, onze inheemse wortels uitwissen, je bent zo bang. We zijn een trots, nobel, nederig, medelevend volk, dapper en revolutionair.

We zullen voor altijd de kettingen breken, fysiek en mentaal, je hebt ons bestempeld als minderwaardigheid, als je binnenlandse loonslaven.

We zullen ons verenigen in jouw fabrieken en asfaltwouden en reservaten en kapitalistisch winstgevende gevangeniskooien voor massale opsluiting totdat we vrij zijn van jouw geïndoctrineerde kapitalistische vuiligheid, jouw zogenaamde waarden, jouw hebzucht, jouw aanbidding van materiële bezittingen, jouw blanke bevoorrechte heersende klasse, het barbarisme waaraan je ons hebt onderworpen. We zullen ons tegen je verenigen en Moeder Aarde, die je belegert, bevrijden en terugnemen van je bedrijven.

Misschien heb je me nu in je racistische gevangeniskelders, en morgen vermoord je me, maar ik beloof de wereld dat je nooit, nooit mijn geest zult doden, want ik ben van het soort mensen die voor altijd in de harten en geesten van de machteloze, de stemloze, de onderdrukte zullen leven . Wanneer je me opnieuw begraaft, deze keer in een kerkhof en niet in het graf waar je me nu in hebt, zal ik opstaan ​​uit het graf om terug te komen en op je te jagen, om  revolutionaire rechtvaardigheid uit te delen waaraan u bent ontsnapt en om jou en je racistische, kapitalistische, imperialistische systemen diep in een graf te begraven, waaruit je nooit meer zal opstaan ​​om anderen te vernietigen.

door Xinachtli (wat “Ontkiemend Zaad” betekent in Nahautl, Xinachtli is een bekende politieke gevangene, Chicano en NLG-gevangenisactivist. Hij zit al meer dan 20 jaar in een gevangenis van de “controle-eenheid” in Texas.)

Posted in General | Comments Off on [Texas, USA] Control unit prison: Updates en brieven van Xinachtli

[Palermo, Italy] Pagliarelli-Gevangenis: Anarchist Davide Delogu in hongerstaking

Via: actforfreedom
Vertaald door ABC Gent


We hebben van Sardegna Anarchica gehoord dat Davide Delogu sinds 24 april in hongerstaking is.

Hieronder volgt een korte verklaring van onze kameraad Davide vandaag (24/04/2020) om te melden dat hij een hongerstaking begint als een vorm van strijd tegen de uitbreiding van censuur.


“Naast het pesten door de totale isolatie in de gevangenis, heeft nu de toezichthoudende magistraat van Palermo, dott.ssa Agnelli, besloten om mee te doen aan de orgie, omdat hij de censuur op 22 april wilde verlengen terwijl deze al op 18 april was afgelopen, waarbij hij het gebruikelijke saaie excuus “om veiligheidsredenen” gebruikte. Ik begin vandaag een hongerstaking tegen deze arrogantie. ‘
We herinneren ons dat Davide sinds 29 februari geïsoleerd is, dat wil zeggen vanaf het moment van zijn zoveelste overplaatsing naar de Pagliarelli-gevangenis in Palermo [Sicilië].


We weten dat sterk blijven niet gezegd hoeft te worden!
DAVIDE LIBERU! DAVIDE IN TERRA SARDA!

Om hem te schrijven:
DAVIDE DELOGU
Casa circondariale di PALERMO – Pagliarelli
Piazza Pietro Cerulli, 1
90129 – PALERMO (Palermo) Italië

Sardegna Anarchica
Steungroep voor gedeporteerde Sardijnse anarchistische gevangene Davide Delogu

Posted in General | Comments Off on [Palermo, Italy] Pagliarelli-Gevangenis: Anarchist Davide Delogu in hongerstaking

Covid-19: Gevangen Mensenrechten Activisten Moeten Onmiddellijk Vrijgelaten Worden

Via ADC Memorial
Vertaald door ABC Gent – ENGLISH BELOW

In het licht van de ernstige bedreiging voor gevangenen door de zich snel verspreidende nieuwe pandemie van het coronavirus (COVID-19), herinneren FIDH en haar ondergetekende ledenorganisaties zich aan de verplichting van de regeringen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen van gedetineerde personen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, en lanceren zij een campagne, #ForFreedom, om te pleiten voor de vrijlating van alle gevangengenomen mensenrechtenverdedigers (HRD’s – Human Rights Defenders).

Aangezien de verspreiding van COVID-19 een ongekende bedreiging vormt, is de noodzaak om HRD’s vrij te laten dringender dan ooit. Onze rechten en degenen die ze verdedigen, mogen geen slachtoffer worden van deze pandemie. FIDH en haar lidorganisaties lanceren vandaag een nieuwe wereldwijde campagne #ForFreedom voor de vrijlating van alle HRD’s die wereldwijd worden vastgehouden. Ze moeten worden vrijgelaten en hun legitieme activiteiten mogen uitoefenen om de rechten van individuen te verdedigen tegen onrechtvaardigheid, discriminatie, geweld en andere vormen van schendingen van de mensenrechten.

‘Honderden mensen over de hele wereld worden gevangengezet, niet omdat ze een misdaad hebben begaan, maar vanwege hun werk om de mensenrechten te verdedigen. Als legitieme actoren van verandering hadden ze in de eerste plaats nooit mogen worden vastgehouden ‘, aldus Alice Mogwe, FIDH-president. “Aangezien COVID-19 zijn snelle verspreiding over de hele wereld voortzet, is het tijd voor regeringen om een ​​einde te maken aan dit onrecht en degenen die vechten om de mensenrechten te verdedigen, vrij te laten.”

Zoals Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, stelt: “Nu, meer dan ooit moeten regeringen elke persoon vrijlaten die zonder voldoende rechtsgrondslag gevangen zitten, inclusief politieke gevangenen en anderen die alleen worden vastgehouden omdat ze kritische of afwijkende meningen uiten.” Dit betreft minderjarigen, migranten, vluchtelingen, politieke tegenstanders, journalisten en mensenrechtenverdedigers.


Het gaat onder meer om Loujain Al-Hathloul (Saoedi-Arabië); Azimjan Askarov (Kirgizië); Sevda Özbingöl Çelik en Hasan Ceylan (Turkije); Yuri Dmitriev (Rusland); Leila de Lima (Filipijnen); Pablo Lopez Alavez (Mexico); Khalil Maatouk (Syrië); Narges Mohammadi (Iran); Miyan Abdul Qayoom (India); Nabeel Rajab (Bahrein); Germain Rukuki (Burundi); Patrick Zaki (Egypte). De website zal regelmatig worden bijgewerkt met aanvullende willekeurig vastgehouden HRD’s.
De urgentie van de huidige gezondheidscrisis biedt de autoriteiten de gelegenheid om de onrechtvaardige vrijheidsbeneming van al deze individuen, van wie velen gevangen zitten onder erbarmelijke sanitaire omstandigheden, te herstellen en hen een toereikende gezondheidszorg te bieden, die hen momenteel wordt ontzegd.

In een dergelijke context roepen FIDH en zijn ondergetekende lidorganisaties in het algemeen regeringen op om de overpopulatie in gevangenissen te verlichten door enorme aantallen gevangenen op tijdelijke, permanente of voorwaardelijke basis vrij te laten om redenen van volksgezondheid. Naast mensenrechtenverdedigers moet prioriteit worden gegeven aan ouderen, kinderen, mensen met gezondheidsproblemen, gewetensgevangenen, gedetineerden die hun mening geven, administratieve gedetineerden, gedetineerden die voor minderjarige of niet-gewelddadige misdrijven worden vastgehouden, gedetineerden in voorhechtenis en individuen vastgehouden in immigratiedetentiecentra.

In tijden van crisis hebben overheden de plicht om de meest kwetsbaren te beschermen. Gevangenispopulaties, die vastzitten in detentiecentra die gemakkelijk virushotspots kunnen worden, behoren tot de meest kwetsbare groepen voor de dreiging van de COVID-19-pandemie. Dit is met name een risico in landen waar niet aan de minimumnormen voor detentieomstandigheden wordt voldaan, overbevolking de norm is en sociale distantiëring onmogelijk is te bereiken. De verspreiding van het virus in detentiecentra is onvermijdelijk, tenzij er dringende maatregelen worden genomen om dit risico te beperken. Anders zou opsluiting voor veel gedetineerden die het COVID-19-virus oplopen of dreigen op te lopen, kunnen worden gelijkgesteld met de doodstraf.

Dergelijke maatregelen zouden in overeenstemming zijn met de standaardnormen van de VN voor de behandeling van gevangenen (herzien en aangenomen als de “Nelson Mandela-regels”), waarin maatregelen worden beschreven die gericht zijn op het waarborgen van adequate persoonlijke hygiëne, gezondheid en veiligheid van gevangenen, evenals het specifiek advies van de VN-Subcommissie ter voorkoming van foltering.

We verwelkomen de stap van een aantal landen, waaronder Turkije, Tunesië, Ethiopië, Indonesië, Senegal en Bahrein, om gevangenen vrij te laten in een poging de overbevolking te verminderen en de verspreiding van het virus te voorkomen. We dringen er bij deze en andere landen op aan om HRD’s op te nemen onder degenen die onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. Veel landen hebben gevangenen die zijn veroordeeld voor terrorisme-gerelateerde delicten uitgesloten van de vrijlating, waardoor mensenrechtenverdedigers onterecht worden gestraft op grond van verzonnen terroristische beschuldigingen. HRD’s moeten worden vrijgesteld van dergelijke algemene uitsluitingen, aangezien hun mensenrechtenwerk niet mag worden verward met terrorisme.

Bekijk de # ForFreedom-campagne van FIDH voor de vrijlating van gevangengenomen mensenrechtenverdedigers die door de pandemie worden bedreigd.

ENGLISH:
 

In light of the serious threat posed to prisoners by the rapidly spreading novel coronavirus (COVID-19) pandemic, FIDH and its undersigned member organisations recall governments’ obligation to ensure the safety and health of detained individuals that are under their responsibility, and launch a campaign, #ForFreedom, to call for the release of all jailed human rights defenders (HRDs).

As the spread of COVID-19 poses an unprecedented threat, the need to release HRDs is more urgent than ever. Our rights and those who defend them must not become a casualty of this pandemic. FIDH and its member organisations are launching today a new global campaign #ForFreedom for the release of all HRDs detained worldwide. They should be freed and allowed to conduct their legitimate activities to defend the rights of individuals against injustice, discrimination, violence, and other forms of human rights violations.

“Hundreds of people all over the world are imprisoned not because they committed a crime, but because of their work to defend human rights. As legitimate actors of change, they should never have been detained in the first place,” declared Alice Mogwe, FIDH President. “As COVID-19 continues its rapid spread across the globe, it is time for governments to put an end to this injustice and release those who fight to uphold human rights.”

As stated by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, “Now, more than ever, governments should release every person detained without sufficient legal basis, including political prisoners and others detained simply for expressing critical or dissenting views.” This concerns minors, migrants, refugees, political opponents, journalists, and HRDs.

The campaign website profiles imprisoned HRDs, including Loujain Al-Hathloul (Saudi Arabia); Azimjan Askarov (Kyrgyzstan); Sevda Özbingöl Çelik and Hasan Ceylan (Turkey); Yuri Dmitriev (Russia); Leila de Lima (Philippines); Pablo Lopez Alavez (Mexico); Khalil Maatouk (Syria); Narges Mohammadi (Iran); Miyan Abdul Qayoom (India); Nabeel Rajab (Bahrain); Germain Rukuki (Burundi); Patrick Zaki (Egypt). The website will be regularly updated with additional arbitrarily detained HRDs.

The urgency of the current health crisis presents authorities with an opportunity to redress the unjust deprivation of liberty of all these individuals, many of whom are incarcerated in deplorable sanitary conditions and are denied adequate health care.

In such a context, FIDH and its undersigned member organisations more generally call on governments to relieve congestion in prisons by releasing vast numbers of prisoners on a temporary, permanent or conditional basis for public health reasons. Along with human rights defenders, priority should be given to the elderly, children, those with health conditions, prisoners of conscience, prisoners detained for expressing their opinions, administrative detainees, prisoners detained for minor or non-violent offences, untried detainees, and individuals held in immigration detention centres.

In times of crisis, governments have an obligation to protect those who are most vulnerable. Prison populations, confined to detention facilities that can easily become virus hotspots, are among those most vulnerable to the threat of the COVID-19 pandemic. This is a particular risk in countries where minimum standards for detention conditions are not met, overcrowding is the norm, and social distancing is impossible to achieve. The spread of the virus in places of detention will be inevitable unless urgent measures are taken to mitigate this risk. Otherwise, incarceration could be equivalent to a death sentence for many detainees who contract, or are at risk of contracting, the COVID-19 virus.

Such measures would be consistent with the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (revised and adopted as the “Nelson Mandela Rules”), which detail measures aimed at ensuring adequate personal hygiene, health, and safety of prisoners, as well as the specific advice issued by the UN Subcommittee for the Prevention of Torture.

We welcome the move by a number of countries, including Turkey, Tunisia, Ethiopia, Indonesia, Senegal and Bahrain, to begin releasing prisoners in an effort to reduce overcrowding and prevent the spread of the virus. We urge these and other countries to include HRDs among those who should be released immediately. Many countries have excluded prisoners convicted of terrorism-related offences from the release, thus penalising HRDs unjustly criminalised on trumped-up terrorism charges. HRDs should be exempt from such blanket disqualifications as their human rights work must not be conflated with terrorism.

Check out FIDH’s #ForFreedom campaign for the release of imprisoned human rights defenders threatened by the pandemic

Posted in General | Comments Off on Covid-19: Gevangen Mensenrechten Activisten Moeten Onmiddellijk Vrijgelaten Worden

[USA] Coming Out of Isolation Stronger – Sean Swain

Via: AK Press
Vertaald door ABC Gent – original text in English below

Coming out of isolation stronger

Politieke gevangenen hebben veel ervaring met vormen van sociaal isolement die veel erger zijn dan de meeste mensen zullen ervaren – zo probeert de staat ze te breken. Hier is een stuk van anarchistische gevangene Sean Swain die vertelt hoe hij heel blijft. Het verscheen oorspronkelijk op de website van Sean en je kunt hem horen in zijn reguliere rubriek op The Final Straw Radio.

 

—–

De laatste zorg die mensen tijdens deze zombie-apocalyps uiten, is hun onvermogen om met isolatie en quarantaine om te gaan. We zijn nog maar een paar weken bezig met dit ding en mensen worden al een beetje gek. Dit is vreemd voor mij, aangezien ik jarenlang in totale en volledige isolatie heb doorgebracht. Ik kan bijna niet doorgronden dat iemand in zo’n omgeving niet zou weten hoe hij ermee om moet gaan. Deze week wordt dus een soort instructievideo – alleen, zonder de video, en misschien niet erg leerzaam.

OK, de eerste dingen eerst. Je moet mentaal georganiseerd blijven en mentaal georganiseerd blijven betekent leven op een manier die georganiseerd is. Je hebt een routine nodig. Routine is de sleutel tot segregatie op lange termijn. Je wilt ‘s ochtends op een vast tijdstip opstaan. Stel een alarm in. Sta op, kom uit bed, maak het bed op. Het maakt niet uit dat je nergens heen kunt. Het maakt niet uit dat je die leefruimte niet verlaat. Je staat tegelijkertijd op en je maakt het bed op, want de slaapperiode is voorbij. Creëer voor jezelf vaste tijden voor het eten van je maaltijden, of een aantal keer dat die maaltijden plaatsvinden. Stel een tijd in voor douchen of baden en persoonlijke verzorging. Het maakt niet uit dat je nergens heen gaat.

De hele dag in bed liggen in dezelfde trui en ondergoed van afgelopen dinsdag is geen mentale organisatie. Het is overgave. Ja, ik praat tegen je. Nee, jij daar. Ja, die in de trui en het ondergoed. Rechtsaf.

Verdeel je dag in stukjes. Vul die brokken met activiteit. Misschien lees je graag. Geef een dagdeel aan om te lezen. Wijs een ander deel van je dag aan om te schrijven, een ander deel om te skypen en twitteren en sociale interactie. Dit geeft je routine, maar het geeft je ook benchmarks terwijl je door je dag reist. Je kunt tegen jezelf zeggen: “Ik heb dit voor elkaar gekregen, op dit en dat moment is het tijd om X te doen.” U doet nu uw tijd, uw tijd doet u niet.

Je tijd zal sneller gaan, je zult beter presteren. Dat brengt me bij mijn volgende punt: bereiken. Elke dag biedt je meerdere mogelijkheden om doelen te bereiken. Ga iets opschrijven. Ga iets lezen. Ga een bepaalde tijd op je hometrainer. Gooi het lichaam van die vervelende buurman weg … voormalige buurman. Grapje. Dood je buurman niet. Er zijn overal beveiligingscamera’s. Ik dwaal af.

Het punt is: elke dag ontmoet je een klein doel, dan een ander en dan nog een. Je neemt calorieën op, je gaat van activiteit naar activiteit. Het belangrijkste is: je overleeft. Elke dag die je ademend eindigt is een missie volbracht. Je schrijft niet alleen e-mails of fietst op je hometrainer, je vecht voor je eigen voortbestaan, zij het op een alledaagse manier.

Lichaamsbeweging. Het menselijk lichaam is een machine gemaakt voor beweging. Dus beweeg. Tijdens mijn training in gevangenschap doe ik push-ups, crunches en squats, de ene set na de andere. Het zet grote spiergroepen aan het werk, laat mijn hart pompen, zorgt ervoor dat ik zuurstof opneem en helpt me helderder te denken. Hierdoor kan ik spanning loslaten. Meer dan ooit is dat belangrijk, niet alleen om te overleven, maar ook om te overleven ondanks je vervelende buurman. Dus doe aan lichaamsbeweging en probeer, waar mogelijk, op een veilige manier een uur direct zonlicht buiten te krijgen. Ga naar buiten en haal diep adem en voel zonlicht op je gezicht. Het is belangrijk.

Als je nu helemaal alleen bent, kun je je dag naar eigen inzicht indelen. Je kan je routine naar believen aanpassen totdat deze voor je werkt. Maar als je niet alleen bent, moet je je routine synthetiseren met de levens van de mensen om je heen. Dring er bij hen op aan een routine aan te nemen. Sociaal gezien helpt het de vrede te bewaren. Je weet wat andere mensen doen op bepaalde delen van de dag en ze weten wat je doet. Je wilt periodes van eenzaamheid en periodes van sociale interactie, tijd voor je eigen projecten en tijd voor collectieve en gemeenschappelijke activiteiten.

In de loop van dit, zul je verhoogde angst ervaren. Het is gemakkelijk om stil te staan ​​bij je eigen situatie en de zorgen uit de hand te doen lopen. Het is makkelijk. We doen het allemaal. Dus wat je kan doen, om uit die spiraal te komen, is je op de strijd van iemand anders richten. Ga uit je eigen hoofd. Draag bij aan de situatie van iemand anders. Dit is niet zomaar een zootje Moeder Theresa Kumbaya. Het is niet alleen een deugdzame onbaatzuchtigheid. Het is een egoïstische daad. Het wordt gemotiveerd door jouw verlangen om je eigen voortbestaan ​​te bevorderen. Als je uit je eigen hoofd komt en iemand helpt, verlaat je die spiraal van angst.

Enkele andere tips: hoewel het goed is om wat toekomstplannen te maken, dwing je jezelf om nu gefundeerd te blijven. Constant dagdromen over wanneer dit voorbij is maakt het heden alleen maar erger. Een beetje daarvan kan een lange weg gaan. Wees ook realistisch over hoe lang dit is. Word niet elke dag wakker met de gedachte dat we allemaal de straat op zullen stromen als in een of andere flashmob-dansroutine. Het gebeurt waarschijnlijk nog maanden niet. Zorg er dus voor dat je maandenlang in een comfortabele routine zit. Dit is jouw realiteit. Het is wat het is. Herinner jezelf eraan dat dit slechts tijdelijk is wanneer die realiteit overweldigend aanvoelt. Je zal slagen. Zelfs als het maanden duurt, duurt het niet voor altijd. Niets is voor altijd.

Vergeet niet, hoe slecht je het ook hebt, anderen die minder bekwaam zijn dan jij hebben in veel slechtere omstandigheden een veel langere tijd doorstaan. Ik heb een jaar nagenoeg niets gedaan, aan hongerrantsoenen, met heel weinig zeep, opgesloten in een ruimte zo groot als een badkamer met een andere arme klootzak. We waren allebei idioten en toch hebben we het allebei overleefd. Jij ook.

Besluit om dit te overleven: Loop door je leefruimte. Zeg tegen de muren: “Je zult me ​​niet verslaan.” Zeg tegen je bank: “Je zult me ​​niet verslaan.” Zeg tegen al je meubels: “Je zult me ​​niet verslaan.” Kijk dan in de spiegel en zeg tegen jezelf: “Dit zal me niet verslaan.” En meen het.

Je hebt twee keuzes: je kunt dit overleven, of je kunt op de stoep gaan zitten en vroeg of laat zullen de honden en de vogels je opeten. Het is jouw keuze. Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik hoop dat ik je aan de andere kant van deze shit zie.

Dit is anarchistische gevangene Sean Swain in ballingschap uit Ohio bij Buckingham Correctional in Dillwyn, Virginia. Als je dit overleeft, ben je het verzet.

 

 

Political prisoners have a lot of experience with forms of social isolation much worse than most people will experience—it’s how the state tries to break them. Here’s a piece by anarchist prisoner Sean Swain talking about how he stays whole. It originally appeared on Sean’s website and you can hear him deliver it aloud on his regular segment on The Final Straw Radio.

—–

The latest concern that folks are expressing during this zombie apocalypse is their inability to cope with isolation and quarantine. We’re just a few weeks into this thing and already folks are going a little bonkers. This is strange to me, given that I’ve spent years at a time in total and complete isolation. It’s almost hard for me to fathom that someone wouldn’t know how to cope in such an environment. So, this week is going to be something of an instructional video – only, without the video, and maybe not very instructive.

OK, first things first. You gotta stay mentally organized, and staying mentally organized means living in a way that’s organized. You need a routine. Routine is key to long-term segregation. You want to get up in the morning at the same time. Set an alarm. Get up, get out of bed, make the bed. It doesn’t matter that you have nowhere to go. It doesn’t matter that you’re not leaving that living space. You get up at the same time and you make the bed, because the sleeping period is over. Create for yourself set times for eating your meals, or a small range of times for those meals to happen in. Set a time for showering or bathing and personal grooming. It doesn’t matter that you’re not going anywhere.

Laying in bed all day in the same sweater and underwear from last Tuesday is not mental organization. It’s surrender. Yes, I’m talking to you. No, you, there. Yes, the one in the sweater and the underwear. Right.

Break up your day into chunks. Fill those chunks with activity. Maybe you like to read. Designate a period of your day for reading. Designate another part of your day for writing, another part for skyping and twitter and social interaction. Doing this gives you routine, but it also gives you benchmarks as you travel through your day. You can say to yourself “I’ve gotten this done, at such-and-such a time, it’s time to do X.” You are now doing your time, your time is not doing you.

Your time will move faster, you’ll get more accomplished. Which brings me to my next point: accomplishing. Each day will bring you multiple opportunities to fulfill goals. Get something written. Get something read. Go a certain time on your stationary bike. Dispose of the body of that annoying next-door neighbor… former neighbor. Just kidding. Don’t kill your neighbor. There are security cameras everywhere. I digress.

The thing is: each day you meet some small goal, then another, then another. You take in calories, you move from activity to activity. Most importantly: you survive. Each day you end still breathing is a mission accomplished. You’re not just writing emails or riding your stationary bike, you’re fighting for your very survival, albeit in a mundane kind of way.

Physical exercise. The human body is a machine made for motion. So move. My captivity workout, I do sets of push-ups, crunches and squats, one set after another. It works major muscle groups, gets my heart pumping, gets me sucking oxygen, and helps me to think more clearly. It allows me to release tension. Now more than ever, that’s important, not just for your survival, but for the survival of your annoying neighbor. So get exercise and whenever possible, in a way that’s safe, try to get an hour of direct sunlight outdoors. Go outside and breathe deeply and feel sunlight on your face. It matters.

Now, if you’re all alone, you can organize your day any way that you want. You can modify your routine at will until it works for you. But if you’re not alone, you have to synthesize your routine with the lives of those around you. Urge them to adopt a routine. Socially, it helps keep the peace. You know what other people are doing at given chunks of the day, and they know what you’re doing. You want periods of solitude and periods of social interaction, time set aside for your own projects and time for collective and communal activities.

Through the course of this, you’re going to experience heightened anxiety. It’s easy to dwell on your own situation and let the worry spiral out of control. It’s easy. We all do it. So what you do, to get out of that spiral, you focus on the struggle of someone else. Get out of your own head. Contribute to someone else’s plight. This isn’t just some Mother Theresa kumbaya crap. It’s not just some virtuous selflessness. It’s a selfish act. It’s motivated by your desire to further your own survival. If you get out of your own head and help someone, you’re exiting that spiral of anxiety.

Some other tips: While it’s good to do some planning for the future, force yourself to stay grounded in the now. Daydreaming about when this is over just makes the now suck worse. A little of that can go a long way. Also, be realistic about how long this is. Don’t wake up every day thinking that we’re all going to pour out into the streets like some flashmob dance routine. It ain’t happening, probably for months. So get yourself into a comfortable routine, for months. This is your reality. It is what it is. Also, when that reality feels overwhelming, remind yourself that this is just temporary. It will pass. Even if it takes months, it doesn’t take forever. Nothing is forever.

Don’t forget, however bad you’ve got it, others less capable than you have gotten through longer chunks of time in far worse conditions. I did a year with virtually nothing, on starvation rations, with very little soap, locked in a space the size of a bathroom with another poor bastard. We were both idiots, and yet we both survived. You will too.

Resolve to survive this. Walk around your living space. Tell the walls: “You won’t defeat me.” Tell your couch: “You won’t defeat me.” Tell all your furnishings: “You won’t defeat me.” Then look in the mirror and tell yourself: “This won’t defeat me.” And mean it.

You have two choices, flat-out. You can survive this, or you can sit down on the curb, and sooner or later the dogs and the birds will eat you. It’s your choice. I’ve made my choice. Hope I see you on the other side of this shit.

This is anarchist prisoner Sean Swain in exile from Ohio at Buckingham Correctional in Dillwyn, Virginia. If you’re surviving, you are the resistance.

Posted in General | Comments Off on [USA] Coming Out of Isolation Stronger – Sean Swain

[Val-de-Marne, France] Gevangenisbusje gaat in vlammen op

https://demesure.noblogs.org/files/2020/04/creteil.png

 

Verdacht vuur vernietigt busje van de gevangenis in Créteil
Le Parisien, 27 april 2020

Is de brand die de garage in Créteil op zondagavond trof, crimineel? En zo ja, richtte de brandstichter zich op het gevangenisbestuur? Dit zijn de twee grote vragen na de ramp die de Renault Trucks-dealer ‘s avonds trof.

Het is 23.30 uur als er een explosie te horen is tussen Créteil en Maisons-Alfort. Een paar minuten later belde een bewaker die zijn ronde deed in het gebied van Avenue Foch (ex-N 6) de brandweer en de politie om hen te vertellen dat er zojuist een explosie weerklonk bij de Renault Truck-dealer.

Veertig brandweerlieden, geholpen door een tiental voertuigen, kwamen uit de kazernes in de omgeving en zelfs van Parijs tot Créteil. In de garagewerkplaats, nabij het hoofdmagazijn van 1.000 m2, brak brand uit. Met vier lansen werkten de brandweerlieden vooral aan een busje, waarvan we later hoorden dat het tot het gevangenisbestuur zou behoren en een aanhangwagen gevuld met reserveonderdelen voor vrachtwagens.

De twee voertuigen stonden voor de gevel van de werkplaats. Maar brand verspreidde zich ook naar het gebouw en zorgde voor gedeeltelijke schade. Binnenin lag er 15 m3 banden. Een ander probleem voor de brandweerlieden, van wie er één licht gewond raakte tijdens de ingreep: de aanwezigheid van een fles acetyleen die verplaatst en gekoeld moest worden omdat deze dreigde te exploderen.

De brandweerlieden hebben twee uur de tijd nodig gehad om het incident af te handelen. De materiële schade had veel ernstiger kunnen zijn, aangezien de balans, naast het voertuig en de oplegger, op 15 m3 banden en een zwartgeblakerde gevel komt.

Rond 03.30 uur arriveerden technici van het politielaboratorium ter plaatse om te proberen achterhalen hoe de brand was begonnen. Volgens de allereerste waarnemingen was de brand waarschijnlijk opzettelijk. ‘Maar omdat de scène vervuild was door de vele brandweerlieden, is het op dit moment moeilijk om zeker te zijn’, relativeert een onderzoeker. Het parket van Créteil heeft de zaak overgedragen aan het stadspolitiebureau.

Posted in General | Comments Off on [Val-de-Marne, France] Gevangenisbusje gaat in vlammen op

[Paris, France] Vuur(werk)voor Prison de la Santé

Via Demesure
Vertaald door ABC Gent

Zondag 19 april, in de schemering, in een leeg en stil Parijs, kwamen enkele activisten helpen om het isolement van gevangenen in de gezondheidsgevangenis te doorbreken.

Er werd vuurwerk afgestoken, begeleid door het scanderen van ‘Vrijheid!’. De actie werd door de gedetineerden met luid applaus onthaald.

Over de hele wereld komen gevangenen in opstand, hard getroffen door anti-pandemie maatregelen, laten we allemaal solidair zijn.

Zolang iemand opgesloten zit, zal niemand vrij zijn!
Vuur voor de plaatsen van opsluiting en voor de wereld die ze produceert!

Posted in General | Comments Off on [Paris, France] Vuur(werk)voor Prison de la Santé

[Argentina] – Revolt in the prison of Villa Devoto, Buenos Aires

In the prison of Villa Devoto, Buenos Aires, an uprising broke out after a prison guard was infected with coronavirus. The protest spread to various pavilions and inmates took control of at least two floors of the building, demanding transfers and health checks for fear of mass contagion. The prisoners then climbed onto the roof of the section from which they unrolled various banners “We don’t want to die in prison” “Genocide Judges. Silence is not my language.” They then started throwing stones and various objects. Mattresses were set on fire.

Eleven guards were apparently injured.

Two days ago, another violent uprising took place in Florencio Varela prison, on the outskirts of Buenos Aires. To cause it, the fake audio message from a fake doctor reporting the presence of the coronavirus in the prison.

via: plagueandfire

Posted in General | Comments Off on [Argentina] – Revolt in the prison of Villa Devoto, Buenos Aires

[België] Voor Adil, Mawda, Mehdi en alle andere slachtoffers van de police assasin

Via Indymedia BXL
Vertaald door ABC Gent

Voor Adil, Mawda, Mehdi en alle andere slachtoffers van de police assasin*

Steun voor opgesloten relschoppers,
Steun voor alle deelnemers aan de rellen van april 2020,
Steun voor alle opstanden tegen de politie, de staat en de gevangenis,
Steun voor alle toekomstige mensen die zich bij deze bewegingen zullen aansluiten,
Steun voor toekomstige acties, waaronder de oproep tot het conflict in mei

NO JUSTICE, NO PEACE!

*(moordende politie)

Posted in General | Comments Off on [België] Voor Adil, Mawda, Mehdi en alle andere slachtoffers van de police assasin

[Fresnes, France]: Zo mooi als een brandende gevangenis

Via Demesure
Vertaald door ABC Gent

https://demesure.noblogs.org/files/2020/04/aa-5.jpg

Val-de-Marne: Een brand breekt uit in de gevangenis van Fresnes
Le Parisien, 27 april 2020

Zondagavond rond 23.00 uur brak er brand uit in de gevangenis van Fresnes (Val-de-Marne). Het vuur was rond middernacht onder controle. De brandweerlieden waren ‘s avonds laat nog steeds aanwezig om er zeker van te zijn dat de brand niet opnieuw opflakkerde.

Buiten het detentiegebied brak brand uit in oude keukens die al enkele jaren als opslagruimte worden gebruikt. Volgens een bron bij het gevangenisbestuur en de vakbond FO, werd het veroorzaakt door stralen van ontvlambare projectielen die door gedetineerden uit hun cellen werden gelanceerd. “Net eronder, op het dak van de oude keukens, is veel (brandbaar) afval moeilijk op te ruimen omdat het moeilijk toegankelijk is”, zei een ambtenaar.

Het vuur verspreidde zich vervolgens naar de glasvezelplaten die het dak vormen. Gevangenispersoneel probeerde eerst de brand te blussen voordat ze door de brandweerlieden werden weggestuurd.

Hoewel er ‘s avonds verschillende relatief spectaculaire beelden op sociale media circuleerden, was er voor de brand, die geen verwondingen veroorzaakte, geen evacuatie van gedetineerden nodig. “Toch gaan we transfers doen om degenen die de brand zijn begonnen weg te houden,” voegde de gevangenisadministratie toe.

Het politiebureau van Haÿ-les-Roses wordt in beslag genomen door het onderzoek, vertelde een politiebron ons. Deze brand vond plaats in een context van spanning in de gevangenissen vanwege de opsluiting. In verschillende vestigingen waren incidentele muiterijen uitgebroken. Maar niet in Fresnes.

Posted in General | Comments Off on [Fresnes, France]: Zo mooi als een brandende gevangenis