[VS] Interview Met Eric King door Black And Pink

De Tacoma Afdeling van Black And Pink, een queer/trans en abolitionistische organisatie, interviewde Eric King, een kameraad die 10 jaar kreeg voor het ingooien van een raam van een politiebureau tijdens de rellen in Ferguson.

Het interview werd (in het Engels) gepubliceerd op Itsgoingdown en vind je HIER

 

Posted in General | Comments Off on [VS] Interview Met Eric King door Black And Pink

[GR – Worldwide] 12 Februari – Internationale Dag Van Solidariteit Met Hongerstaking Van Dimitris Koufontinas

Eind december vorig jaar keurde de Griekse regering een hervorming van het nationale penitentiaire systeem goed die, naast andere maatregelen die de omstandigheden in de gevangenissen verslechteren, vaststelt dat degenen die veroordeeld zijn voor terrorisme geen toegang hebben tot ‘landelijke gevangenissen’, meer ‘open’ instellingen waartoe langdurig gedetineerden normaal toegang tot hebben. De goedkeuring van deze wet heeft geleid tot de onmiddellijke overplaatsing van de politieke gevangene Dimitri Koufontinas uit de landelijke gevangenis van Kassevitia.
Dimitri is een kameraad die veroordeeld is voor deelname aan revolutionaire organisatie op 17 november, en die sinds 2002 in de gevangenis zit.

De nieuwe reeks wetten bepaalt dat gedetineerden in landelijke gevangenissen worden heringedeeld en vervolgens overgebracht naar de laatste gevangenis waarin ze zich bevonden. In het geval van Dimitri had dat de Atheense gevangenis van Koridallos moeten zijn. De gevangenisadministratie besloot echter om hem, met vervalsing van de overdrachtspapieren, over te brengen naar de Domokos-gevangenis. Hoewel er in Griekenland geen gedifferentieerde circuits zijn, heeft het gevangenisbestuur de afgelopen jaren van Domokos een “harde” gevangenis gemaakt.

Zo’n strafoverdracht is duidelijk bedoeld om een ​​kameraad die altijd, als vrij man, in rechtszalen, in de gevangenis gestreden heeft, extra hard te raken. Sinds zijn gevangenneming heeft hij deelgenomen aan talloze protesten en is hij vier keer in hongerstaking gegaan.
Deze repressieve actie is niet alleen gericht op het vernielen van Dimitri, maar maakt ook deel uit van het repressieve patroon van de Griekse staat: het verpletteren van de meest radicale en strijdlustige delen van de samenleving om (toekomstige) conflicten te vermijden en het status quo te bewaren.

Geconfronteerd met de overplaatsing, besloot Dimitri Koufontinas opnieuw te strijden en zijn lichaam als wapen en laatste redmiddel te gebruiken. Op 8 januari is hij een hongerstaking begonnen die voor onbepaalde tijd zal voortduren totdat hij wordt overgebracht naar de Koridallos-gevangenis. Terwijl de staking voortduurt, verkeert de kameraad in een kritieke en precaire toestand in het Lamia-ziekenhuis: volgens de dokters kan hij elk moment instorten. Tijdens de staking waren er veel initiatieven en solidariteitsacties in heel Griekenland en daarbuiten: protesten, demo’s, graffiti, spandoeken, directe acties tegen verschillende doelwitten (politici, banken, postkantoren, enz.). Maar de tijd dringt en er zijn extra inspanningen nodig.

Dimitri’s strijd is ook de strijd van ieder van ons. Het creëren en uitbreiden van internationale banden is even cruciaal als altijd, daarom roepen we op tot een INTERNATIONALE dag van solidariteit en actie op VRIJDAG 12 FEBRUARI om Dimitri Koufontinas te steunen.

DE EIS VAN DE HONGERSTAKING MOET ONMIDDELLIJK WORDEN AANVAARD! INTERNATIONALE SOLIDARITEIT IS ONS WAPEN!

Athene, 7 februari 2021
Solidariteit met Dimitri Koufontinas

Posted in General | Comments Off on [GR – Worldwide] 12 Februari – Internationale Dag Van Solidariteit Met Hongerstaking Van Dimitris Koufontinas

[België] Versoepeling Bezoekregeling

Vanaf deze maand is er een nieuwe bezoekregeling, gedetineerden kunnen van vaste “bezoekpartner” wisselen en die gedurende 4 weken aanhouden.

Het spreekt voor zich dat dit nog steeds veel te weinig is, sinds het begin van de pandemie is er alles aan gedaan om de meeste geisoleerden in onze samenleving nog verder uit het publieke oog te doen verdwijnen. Alle priveleges werden zonder omkijken afgepakt, kleine “luxes” (o.a. bepaalde voeding) waren plots “niet meer beschikbaar door corona”, de spanningen tussen gedetineerden en cipiers liepen hoog op, relletjes werden vast deel van het regime,… zo hoorden we van mensen binnen de muren.

Toch zagen de cipiers zich genoodzaakt om meteen terug in staking te gaan voor hun eigen veilgheid, het is nog maar eens duidelijk waar de prioriteiten liggen bij het gevangeniswezen. “Laat de gedetineerden maar wegrotten in hun cel, zolang de waakhonden maar tevreden zijn.” lijkt afgelopen jaar het devies te zijn. Niet dat dit pre-corona anders was, maar nu wordt het weer extra in de verf gezet.

De vakbonden gingen 8 februari in staking, ACOD-secretaris Gino Hoppe zei bij de aankondiging nog: “Het lijkt misschien om een futiliteit te gaan, maar het blijven wel versoepelingen. Dit toont weinig respect tegenover het personeel.”. Een flauw excuus gezien alle bezoek zonder contact en achter plexiglas verloopt, een schril contrast met de Lange Munt, waar ondertussen lustig geshopt wordt terwijl de kuddes mensen op en over elkaar lopen. Verschillende cipiers gaven enkele weken geleden zelfs aan zich in de gevangenis veiliger te voelen dan erbuiten. Persoonlijk zien we liever dat cipiers zich nergens meer veilig voelen, maar het spreekt wel boekdelen. Frappant wel, dat de cipiers nu diegene zijn die zich tegen de versoepeling keren, al kunnen we dit nauwelijks een versoepeling noemen. Het lijkt eerder een zoethouder om verdere opstanden binnenin te voorkomen.

Op het moment van schrijven is er geen nieuws over enig effect van de staking.

TEGEN GEVANGENISSEN EN EEN WERELD DIE ZE NODIG HEEFT
VRIJHEID VOOR ALLEN!

Posted in General | Comments Off on [België] Versoepeling Bezoekregeling

[USA] Gevangenisopstand in St. Louis

Opstand in St. Louis!

Meer dan 100 mensen die vastzitten in het City Justice Center in het centrum van St. Louis namen een deel van de faciliteit over. Minstens één cipier raakte daarbij gewond.

De groep van ongeveer 115 gevangenen gooide voorwerpen uit gebroken ramen en stichtten een kleine brand in de gevangenis. Ze hebben ook verdiepingen onder water gezet en toiletten verstopt, aldus de Post-Dispatch.
Stoelen en andere voorwerpen waren verspreid over de straat en minstens één auto had een kapotte voorruit, meldde de outlet.
Verscheidene van de gevangenen werden gezien terwijl ze borden vasthielden en slogans zongen.

Het is al de derde opstand in de gevangenis sinds december, gevangenen staan onder zware druk, de corona pandemie maakt het leven binnenin extra gevaarlijk en hoewel het personeel van de gevangenis zei dat de protesten ongerelateerd waren kregen ze direct tegenstand van buitenaf met de stelling dat er “geen protesten zonder eisen” zijn, al zeker niet in een gevangenis.

 

Verschillende gevangenen werden herplaatst in eenzame opsluiting, weeral is repressie het antwoord op de vraag naar wat meer menselijkheid.

Screenshot-2021-02-07-firetotheprisons-hashtag-op-Instagram-Foto-s-en-video-s

TEGEN GEVANGENISSEN EN EEN WERELD DIE ZE NODIG HEEFT!

VRIJHEID VOOR ALLEN!

Posted in General | Comments Off on [USA] Gevangenisopstand in St. Louis

[USA] Politiek Gevangenen van Black Liberation Organisaties

Het Page One Collectief uit de VS publiceerde deze zine met gevangenen uit Black Liberation Organisaties en Bewegingen. In de zine vind je de verhalen van 14 zwarte vrijheidsstrijders, lees ze, schrijf ze, vermeld hun namen.

BLACK LIVES MATTER // BLACK LIBERATION MATTERS

https://pageone.noblogs.org/files/2020/11/BL_PPzine.december.pdf

Posted in General | Comments Off on [USA] Politiek Gevangenen van Black Liberation Organisaties

[UK] Brief van een opgesloten migrant uit de Napier Barracks

Deze brief, die momenteel in sneltempo rondgaat op sociale media, komt van een persoon opgesloten in een “Prison Island Black Site”  voor de detentie van migranten voor onbepaalde duur.
De brief spreekt voor zich, de onhygiënische omstandigheden, overbevolking, gemilitariseerde veiligheid, talrijke zelfverminking- en zelfmoordincidenten, de onbelemmerde toename van covid-19 gevallen, allemaal gekoppeld aan de snauwende  bevelen om “de regels te volgen” terwijl, niet verbazend,  systematisch  elke greintje van veiligheid of waardigheid aan de gevangenen wordt ontnomen.
Ook bijgevoegd is een klein dossier samengesteld door Corporate Watch op de maffiose uitbestedingsystemen dat dit donkere netwerk van kerkers en sloppenwijken waarin het Ministerie van Binnenlandse Zakenmensen spoorloos doet verdwijnen.

De gieren van Clearsprings, G4S, Serco etc, elk deel van de grens, het personeel en de infrastructuur, de sociopathische veilingmeesters van het tory kabinet, hun laakbare lakeien in de pers, de wannabe fascistische oplichters die YouTube-video’s maken voor het bepleiten van de ‘barrack solution’: bloed op de tandwielen van de doodsmachine.
Elke profiteur en collaborateur, boven en beneden in de keten, is een vijand.

Kracht en liefde voor zij die opgesloten zitten,  die voor waardigheid staan en hun vrijheid eisen!

Solidariteit met iedereen die aan de hekken sleurt!
Grenzeloze solidariteit met degenen die gevangen zitten in de ‘Napier Barracks’ – een regelrecht concentratiekamp!

Tegen elke gevangenis en de wereld die hen toestaat!

Posted in General | Comments Off on [UK] Brief van een opgesloten migrant uit de Napier Barracks

B(A)D NEWS – Angry Voices From Around The World – Ep. 42

ENGLISH BELOW

Beste allen,
Aflevering nummer 42 (01/2021) van “B(A)D NEWS –Angry voices from around the world”, een maandelijks nieuwsprogramma van het internationale netwerk van
anarchistische en antiauthoritaire radio’s, bestaande uit korte nieuwssegmenten van over heel de wereld, is nu online.


Lengte: 39 min
De audio vind u op de nieuwe website van A-Radio Berlin:
https://www.aradio-berlin.org/bad-news-episode-42/.
Of direct op de website van het netwerk:
https://www.a-radio-network.org/episode-42-01-2021/.

In deze aflevering hoor je bijdragen van:

1) Crna Luknja – Een dringende oproep tot solidariteit met het uitgezette Squat ROG in Ljubljana
2) Free Social Radio 1431AM – Verslag over het Solidariteitsfonds voor
gevangen genomen revolutionairen in Griekenland en de situatie van langdurig
gevangene Dimitris Koufontinas die in een voortdurende hongerstaking is
3) Aankondiging voor de komende A Radio Network Live Show op zaterdag 13 februari  van 14:00 – 20:00 (CET)
4) Elephant in the room – een anarchistische blik op de huidige
situatie in Rusland en de protesten rond het proces tegen rechtse
liberale Nawalny
5) (A) Radio Berlin – met een kort stuk en een citaat van
anarchistische Denker en Revolutionair Piotr Kropotkin die 100 jaar geleden overleed

Andere audio van A-Radio Berlin in het Engels hier:
https://www.aradio-berlin.org/en/audios-2/.
Of bezoek de anarchistische 24/7 online stream van het Channel Zero Network:
http://channelzeronetwork.com/

Enjoy!

—————————————————————————————————

Dear all,

Episode number 42 (01/2021) of “B(A)D NEWS – Angry voices from around
the world”, a monthly news program from the international network of
anarchist and anti-authoritarian radios, consisting of short news
segments from different parts of the world, is now online.

Length: 39 min

You’ll find the audio on A-Radio Berlin’s new website:
https://www.aradio-berlin.org/bad-news-episode-42/.
Or directly on the network’s website:
https://www.a-radio-network.org/episode-42-01-2021/.

In this episode you will hear contributions from:

 

1) Crna Luknja – An urgent Call for Solidarity with evicted Squat ROG in Ljubljana

2) Free social radio 1431AM – Report on the Solidarity Fund for
imprisoned Revolutionaries in Greece and the Situation of Long Time
Prisoner Dimitris Koufontinas who is in an ongoing hunger strike
3) Announcement for the upcoming A Radio Network Live Show at Saturday 13 th of Februar from 14:00 – 20:00 (CET)

4) Elephant in the Room – an anarchist estimation of the current
situation in Russia and the Protests around the trial against right-wing
liberal Nawalny

5) A Radio Berlin – with a short piece and a quote highlighting
anarchist Thinker and Revolutionary Piotr Kropotkin who died 100 years ago

Other audios from A-Radio Berlin in English here:
https://www.aradio-berlin.org/en/audios-2/.

Or visit the anarchist 24/7 online stream from the Channel Zero Network:

Home

Enjoy!

A-Radio Berlin

Posted in General | Comments Off on B(A)D NEWS – Angry Voices From Around The World – Ep. 42

Bad News: Nieuwe Aflevering

Welcome to the 37th edition of Bad News. This is your Angry Voices From Around The World for August, 2020.
In this episode you will hear contributions from:
1. A call for the International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners (23.-30.8.2020)
2. Radio Fragmata (Athens): * Updates from so-called Greece
3. Anarchist Assembly Valparaíso (Chile) * Statement on the current imprisonment of two comrades
4. FrequenzA * An interview about the Coordinating (prisoner support) group 18th of October in Chile.
5. A-Radio Berlin (Germany) * A summary of the ongoing Mapuche hungerstrike in Chile (Length: 35:40 min)
 you can download it directly from archive.org here:
BADnews_37
Posted in General | Comments Off on Bad News: Nieuwe Aflevering

Back on track!

Het was een turbulente periode voor iedereen, zo ook voor ons. Nu alles wat meer op z’n plooi lijkt te komen hebben we zelf ook weer meer tijd om jullie te voorzien van al nieuwtjes, recht van de frontlijnen van de revolutie.

Veel artikels zullen momenteel in het Engels gepost worden, vertalen kost veel tijd en we geven de voorrang aan nieuwsverspreiding.

Wil je ons helpen en af en toe een artikel vertalen? Stuur ons gerust een mailtje via de contactpagina.

Tegen gevangenissen en een wereld die ze nodig heeft!

Posted in General | Comments Off on Back on track!

[Athens, Greece] Folteringen in migratiecentrum Petrou Ralli houden niet op

Via Act For Freedom
Vertaald door ABC Gent

 

Foltering in Petrou Ralli houdt niet op.


Terwijl we allemaal opgesloten zitten in onze huizen, zitten velen nog steeds gevangen in hellholes.
Een kroniek van de Heilige Week, wanneer de wanhoop een hoogtepunt bereikte in het detentiecentrum Petrou Ralli:


Dinsdag 14/4 gaat S. naar een afgelegen cel met de bedoeling zichzelf levend te verbranden. Ze wordt halverwege gered door twee andere gevangenen, die het vuur ruiken, haar van ver horen huilen en rennen om de brandende kledingstukken met geweld van het lichaam van S. te trekken, haar overgieten met water om de vlammen te doven.

Woensdag 15/4, V. lijdt aan een wanhoopscrisis en begint te schreeuwen, blijkbaar na een telefoontje met haar advocaat. Onmiddellijk komt een repressie-officier woedend naar beneden en bedreigt haar, schreeuwend dat als ze haar mond niet houdt, hij haar geboeid naar buiten zal sleuren. De beledigende officier die de crisis van V met zulk geweld behandelde, heet volgens de gevangenen George en is een korte man met een bril.

Vrijdag 17/4 lijdt Maryam Zare uit Iran, die meer dan 5 maanden wordt vastgehouden en niet kan communiceren met iemand die geen Farsi spreekt, opnieuw aan een ernstige paniekaanval. De sfeer onder de gedetineerden is erg gespannen. In een eerdere opzegging gepubliceerd in december 2019: “Er zijn geen feesten in Petrou Ralli. Brief van gevangenen ”Maryam vertelt over haar vervolging (https://athens.indymedia.org/post/1602321/).


Zaterdag 18/4, 5 dagen na haar zelfmoordpoging, is S eindelijk vrijgelaten! Een jonge vrouw, lichamelijk en geestelijk getraumatiseerd, had automatisch veilig moeten worden ondergebracht in een voorziening voor mishandelde vrouwen en niet drie maanden lang zijn blootgesteld aan de verschrikkingen van opsluiting. Hetzelfde moet gelden voor alle misbruikte allochtone vrouwen die in de gevangenis zitten.
Dezelfde dag probeert Maryam uit Iran zelfmoord te plegen door haar polsen door te snijden met een scheermes. Een meisje, M. (die ook S hielp redden), komt tussenbeide om haar te stoppen. Maar als ze de politie om hulp vraagt, wordt er geen aandacht besteed aan haar vraag.


Zondag 19/4 gaat F, na meer dan 4 maanden in voorarrest en met ernstige gezondheidsproblemen, naar een cel waar de vrijgelatenen hun ongewenste kleding achterlaten. Ze probeert de kleren in brand te steken om zichzelf te verbranden. Haar vrienden weten haar tegen te houden. Wekenlang heeft ze de politie gesmeekt om haar te voorzien van medicijnen die ze gebruikt voor een ernstige aandoening (de kliniek veranderde haar medicatie in voor een nieuw medicijn dat niet effectief was). Er was geen dokter aanwezig en de verpleegster vertelde haar dat het medicijn dat ze slikte niet meer op de spreekkamer lag.


Maandag 20/4. Maryam heeft weer een paniekaanval. Haar medegevangenen rennen naar haar toe in een afgelegen cel waar ze haar hoofd tegen de muur slaat … Ze nemen haar mee naar het terras om wat lucht te halen … Maar zullen ze haar de volgende keer vangen?


Petrou Ralli heeft de afgelopen twee maanden vier zelfmoordpogingen gezien. De eerste was op zaterdag 7/3/2020 toen Eden, niet in staat om de omstandigheden van haar detentie en vrijheidsbeneming te dragen, zelfmoord probeerde te plegen door bleekwater te drinken. Zelfmoordpogingen onder dit onmenselijke regime kunnen alleen poging tot moord worden genoemd. Terwijl de vrouwen in alle vier de gevallen aan fysiek gevaar ontsnapten, werd de opgewekte angst onder hun medegevangenen opgevangen door seksistische agressie en een minachting van hun humane acties door de autoriteiten.
De psychologische gevolgen van de traumatische ervaringen waaraan allochtone vrouwen zijn blootgesteld, kunnen nog niet worden beoordeeld, maar het is zeker dat kritieke gezondheidsproblemen worden veroorzaakt en / of verergerd door de betreurenswaardige detentieomstandigheden. Hoewel de vrouwen worstelen om te overleven en hun levensomstandigheden in de gevangenis van PR te verbeteren, blijft de situatie verstikken. Tijdens een pandemie vertellen gevangenen in Petrou Ralli ons dat de aanwezige artsen nu steeds zeldzamer komen, terwijl algemene medische problemen vaak worden onderzocht door een psychiater en niet worden doorverwezen naar de juiste artsen.


Een aantal vrouwen is recent ziek geworden. Een sprekend voorbeeld is het geval van Galina, die al meer dan zes maanden in de gevangenis zit en regelmatig medicijnen slikt voor haar gezondheidstoestand. Eind maart brak haar verstandskies en nadat ze dagenlang was blijven zwellen, kreeg ze een sterk antibioticum zonder dat ze door een arts werd gezien. Het probleem bleef aanslepen ​​en na Galina’s voortdurende oproepen om door een tandarts te worden onderzocht, zag de psychiater haar dagen later eindelijk en gaf haar medicatie voor de tand. Op 14 april werd ze naar het ziekenhuis gebracht, maar de ontsteking was nog steeds zo ernstig dat haar tand niet kon worden verwijderd. Sindsdien is ze hersteld, de laatste antibioticabehandeling beëindigd, en wacht met spanning op een arts die haar naar het ziekenhuis zal verwijzen, zodat ze haar rotte tand kan laten verwijderen voordat de infectie weer losbarst. Maar op 21 april was er nog steeds geen dokter voor Galina of iemand anders die behandeling nodig had. De politieagent vertelde haar dat alle oude dokters waren vertrokken en wachtten op nieuwe medewerkers de volgende maandag…

Ondertussen op 21 april, Selim stierf in de gevangenis van Malandrino omdat de hoofdbewakers onverschillig stonden tegenover haar gezwollen tand.
Anderen zijn op dezelfde manier genegeerd. Zo werd de voormalige gevangene, J., de behandeling voor een gezwollen tand geweigerd terwijl ze vorig jaar in P.R. werd vastgehouden. Ondanks dagenlang schreeuwen van pijn, heeft geen enkele arts of tandarts haar ooit onderzocht en kreeg ze geen medicatie. Dus deden haar gevangenen het ongelooflijke: de extractie van haar rotte tand, alleen in de cellen, om haar te redden … De meeste bewakers die toezicht hielden op dergelijke ontwikkelingen, zijn dezelfde die daar vandaag werken. Zo werkt het detentieregime voor migranten. Het leven van gevangenen telt niet, en tot op de dag van vandaag [22 april] zijn er nog geen dokters in Petrou Ralli.
Een ander typisch voorbeeld van deze onverschilligheid voor het leven van gevangenen tijdens de pandemie is het geval van M, uit Marokko, die een paar dagen geleden hoestte met een erge hoofdpijn maar geen dokter wilde haar zien. Op een nacht werd haar toestand ernstig dat haar gevangenen haar temperatuur namen en merkten dat ze aan het branden was. Ze waarschuwden onmiddellijk de politie in ploegendienst, die een hoge koorts van 39,3 graden bevestigde. Gealarmeerd door de mogelijkheid van Coronavirus belden ze een ambulance. M. bleek negatief te zijn voor het virus en na de juiste medische zorg te hebben gekregen, keerde ze terug in een betere gezondheid. Maar wat als haar medegevangenen ook onverschillig waren? Hoe lang zullen de machthebbers het leven van gevangenen zo laag houden?


Tijdens de pandemie hebben we vastgesteld dat terwijl de arrestaties zijn stopgezet, gedetineerden die onder normale omstandigheden zouden zijn vrijgelaten, voor langere tijd in detentiecentra blijven. Zo is de detentie van één vrouw daar langer dan zeven maanden. Het zijn bijna allemaal gevallen van administratieve arrestatie, die al lang geleden hadden moeten worden vrijgelaten. Het is nu duidelijk dat er een minimumaantal gedetineerden moet zijn om de detentiecentra te kunnen blijven financieren en dat de overige gedetineerden dit doel dienen. Het bureaucratische regime waardeert getallen boven mensenlevens en houdt mensen zo martelend vast om haar berekeningen te vervullen.


We roepen de autoriteiten op:
Maak nu alle detentiecentra en vluchtelingenkampen leeg,
voordat er meer slachtoffers te betreuren vallen.


Geef alle aanvragers papieren en breng ze over naar accommodatie die voldoet aan de quarantainevereisten, met de juiste informatie, gezondheidszorg en waardigheid
We staan ​​tegen elke fascistische en patriarchale pandemie!


Assembly of Initiative: The House of Women for Empowerment & Emancipation spiti.gynaikon@gmail.com
bron: https://athens.indymedia.org/post/1604878/

Posted in General | Comments Off on [Athens, Greece] Folteringen in migratiecentrum Petrou Ralli houden niet op