Algemene info

Het “Anarchist Black Cross” (ABC) is een solidariteitsnetwerk dat zich inzet voor de ondersteuning van (politieke) gevangenen. Een van de doelstellingen is om duidelijk te maken aan activisten dat je niet alleen komt te staan na een beschuldiging en/of arrestatie. Het Anarchist Black Cross, opgericht begin 20ste eeuw in het Tsaristische Rusland om politieke gevangenen te helpen, is ondertussen een internationaal netwerk dat bestaat uit verschillende autonome groepen die waar mogelijk met elkaar samenwerken. Daarnaast bestaan er in bv. de VS koepelorganisaties.

Het ABC onderscheidt zichzelf van organisaties als Amnesty International die zich distantiëren van gevangenen die beschuldigd worden van het gebruiken of aanzetten van ‘geweld’, door eveneens gevangenen te ondersteunen die hiervan beschuldigd worden. Dit vanuit een geloof in de noodzaak aan een diversiteit aan tactieken.

Waar Anarchist Black Cross zich ook onderscheidt, is het gevangenissensysteem in een bredere context te bekijken en dit in vraag te stellen. Het ABC gelooft dat in een samenleving met andere politieke, sociale en economische omstandigheden gevangenissen overbodig zullen worden.

Het ABC engageert zich op verschillende wijzes. Dit kan inhouden :

  • Een steunfonds waar geld wordt ingezameld met als bedoeling activisten te ondersteunen die gearresteerd en/of beschuldigd zijn van een misdrijf. Deze ondersteuning kan gebeuren door geld aan de betreffende persoon over te maken voor de vergoeding van gerechtskosten, juridische ondersteuning en indien nodig hun verblijf in de gevangenis ietswat aangenamer pogen te maken.
  • Brieven schrijven naar gevangenen en mensen aanzetten om brieven te schrijven.
  • Informatie verspreiden over gevangenen, de situatie in gevangenissen en het gevangeniswezen en acties er tegen in zijn geheel.
  • Juridische ondersteuning bieden door het uitgeven en verspreiden van allerhande publicaties over je rechten en plichten volgens de wet.
  • Verspreiden van informatie rond “Security Culture”.
  • Protestacties houden om aandacht te vestigen op een problematiek in of rond de gevangenissen, of op bepaalde gevangenen.
  • Opvolgen of opzetten van solidariteitscampagnes met bepaalde gevangenen.