B(A)D NEWS – Angry Voices From Around The World – Ep. 42

ENGLISH BELOW

Beste allen,
Aflevering nummer 42 (01/2021) van “B(A)D NEWS –Angry voices from around the world”, een maandelijks nieuwsprogramma van het internationale netwerk van
anarchistische en antiauthoritaire radio’s, bestaande uit korte nieuwssegmenten van over heel de wereld, is nu online.


Lengte: 39 min
De audio vind u op de nieuwe website van A-Radio Berlin:
https://www.aradio-berlin.org/bad-news-episode-42/.
Of direct op de website van het netwerk:
https://www.a-radio-network.org/episode-42-01-2021/.

In deze aflevering hoor je bijdragen van:

1) Crna Luknja – Een dringende oproep tot solidariteit met het uitgezette Squat ROG in Ljubljana
2) Free Social Radio 1431AM – Verslag over het Solidariteitsfonds voor
gevangen genomen revolutionairen in Griekenland en de situatie van langdurig
gevangene Dimitris Koufontinas die in een voortdurende hongerstaking is
3) Aankondiging voor de komende A Radio Network Live Show op zaterdag 13 februari  van 14:00 – 20:00 (CET)
4) Elephant in the room – een anarchistische blik op de huidige
situatie in Rusland en de protesten rond het proces tegen rechtse
liberale Nawalny
5) (A) Radio Berlin – met een kort stuk en een citaat van
anarchistische Denker en Revolutionair Piotr Kropotkin die 100 jaar geleden overleed

Andere audio van A-Radio Berlin in het Engels hier:
https://www.aradio-berlin.org/en/audios-2/.
Of bezoek de anarchistische 24/7 online stream van het Channel Zero Network:
http://channelzeronetwork.com/

Enjoy!

—————————————————————————————————

Dear all,

Episode number 42 (01/2021) of “B(A)D NEWS – Angry voices from around
the world”, a monthly news program from the international network of
anarchist and anti-authoritarian radios, consisting of short news
segments from different parts of the world, is now online.

Length: 39 min

You’ll find the audio on A-Radio Berlin’s new website:
https://www.aradio-berlin.org/bad-news-episode-42/.
Or directly on the network’s website:
https://www.a-radio-network.org/episode-42-01-2021/.

In this episode you will hear contributions from:

 

1) Crna Luknja – An urgent Call for Solidarity with evicted Squat ROG in Ljubljana

2) Free social radio 1431AM – Report on the Solidarity Fund for
imprisoned Revolutionaries in Greece and the Situation of Long Time
Prisoner Dimitris Koufontinas who is in an ongoing hunger strike
3) Announcement for the upcoming A Radio Network Live Show at Saturday 13 th of Februar from 14:00 – 20:00 (CET)

4) Elephant in the Room – an anarchist estimation of the current
situation in Russia and the Protests around the trial against right-wing
liberal Nawalny

5) A Radio Berlin – with a short piece and a quote highlighting
anarchist Thinker and Revolutionary Piotr Kropotkin who died 100 years ago

Other audios from A-Radio Berlin in English here:
https://www.aradio-berlin.org/en/audios-2/.

Or visit the anarchist 24/7 online stream from the Channel Zero Network:

Home

Enjoy!

A-Radio Berlin

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.