[GR – Worldwide] 12 Februari – Internationale Dag Van Solidariteit Met Hongerstaking Van Dimitris Koufontinas

Eind december vorig jaar keurde de Griekse regering een hervorming van het nationale penitentiaire systeem goed die, naast andere maatregelen die de omstandigheden in de gevangenissen verslechteren, vaststelt dat degenen die veroordeeld zijn voor terrorisme geen toegang hebben tot ‘landelijke gevangenissen’, meer ‘open’ instellingen waartoe langdurig gedetineerden normaal toegang tot hebben. De goedkeuring van deze wet heeft geleid tot de onmiddellijke overplaatsing van de politieke gevangene Dimitri Koufontinas uit de landelijke gevangenis van Kassevitia.
Dimitri is een kameraad die veroordeeld is voor deelname aan revolutionaire organisatie op 17 november, en die sinds 2002 in de gevangenis zit.

De nieuwe reeks wetten bepaalt dat gedetineerden in landelijke gevangenissen worden heringedeeld en vervolgens overgebracht naar de laatste gevangenis waarin ze zich bevonden. In het geval van Dimitri had dat de Atheense gevangenis van Koridallos moeten zijn. De gevangenisadministratie besloot echter om hem, met vervalsing van de overdrachtspapieren, over te brengen naar de Domokos-gevangenis. Hoewel er in Griekenland geen gedifferentieerde circuits zijn, heeft het gevangenisbestuur de afgelopen jaren van Domokos een “harde” gevangenis gemaakt.

Zo’n strafoverdracht is duidelijk bedoeld om een ​​kameraad die altijd, als vrij man, in rechtszalen, in de gevangenis gestreden heeft, extra hard te raken. Sinds zijn gevangenneming heeft hij deelgenomen aan talloze protesten en is hij vier keer in hongerstaking gegaan.
Deze repressieve actie is niet alleen gericht op het vernielen van Dimitri, maar maakt ook deel uit van het repressieve patroon van de Griekse staat: het verpletteren van de meest radicale en strijdlustige delen van de samenleving om (toekomstige) conflicten te vermijden en het status quo te bewaren.

Geconfronteerd met de overplaatsing, besloot Dimitri Koufontinas opnieuw te strijden en zijn lichaam als wapen en laatste redmiddel te gebruiken. Op 8 januari is hij een hongerstaking begonnen die voor onbepaalde tijd zal voortduren totdat hij wordt overgebracht naar de Koridallos-gevangenis. Terwijl de staking voortduurt, verkeert de kameraad in een kritieke en precaire toestand in het Lamia-ziekenhuis: volgens de dokters kan hij elk moment instorten. Tijdens de staking waren er veel initiatieven en solidariteitsacties in heel Griekenland en daarbuiten: protesten, demo’s, graffiti, spandoeken, directe acties tegen verschillende doelwitten (politici, banken, postkantoren, enz.). Maar de tijd dringt en er zijn extra inspanningen nodig.

Dimitri’s strijd is ook de strijd van ieder van ons. Het creëren en uitbreiden van internationale banden is even cruciaal als altijd, daarom roepen we op tot een INTERNATIONALE dag van solidariteit en actie op VRIJDAG 12 FEBRUARI om Dimitri Koufontinas te steunen.

DE EIS VAN DE HONGERSTAKING MOET ONMIDDELLIJK WORDEN AANVAARD! INTERNATIONALE SOLIDARITEIT IS ONS WAPEN!

Athene, 7 februari 2021
Solidariteit met Dimitri Koufontinas

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.