[Texas, USA] Control unit prison: Updates en brieven van Xinachtli

‘Ik zal niet dubbelzinnig zijn – ik zal geen excuus geven – ik zal geen centimeter terugtrekken – EN IK ZAL GEHOORD worden. De apathie van het volk is genoeg om elk beeld van zijn voetstuk te laten springen en de opstanding van de doden te bespoedigen. ‘

Broederlijke, revolutionaire groeten, in de ware geest van internationalisme en solidariteit tegen alle krachten van kwaad, vernietiging en zelfvernietiging, in de hoop dat deze jou, familie en vrienden in het allerbeste vindt, zoals het mij verlaat, in deze moeilijke tijden van niet alleen het dodelijke Coronavirus COVID-19, maar van dezelfde dodelijke witte supremacistische varkensbacterie die nu het Witte Huis bezet, dat is net zo dodelijk als COVID-19 voor onze verarmde gemeenschappen en voor de gevangengenomen en arme immigranten die op zoek zijn naar een betere manier van het leven, allemaal teruggedrongen door de pure imperialistische arrogantie en het elitarisme van de miljardair, de witwasclub voor varkens die de politieke machtshallen in de VS van A. heeft overgenomen, een duidelijk en alomtegenwoordig ​​gevaar voor de hele mensheid en de planeet Aarde . Laat toekomstige generaties ons verwerpen en ons bestempelen als slappe lafaards, als we niet handelen om deze waanzin te stoppen!

Je hebt de vrijheid om deze materialen te dupliceren en ze te delen met de rest van de wereld, op sociale media of met wie of waar je maar wil, in de hoop dat deze racistische repressie door deze racistische politiestaat die ik onderga varkens de zintuigen van de mensen van de wereld prikkelen en anderen motiveren om, op welke manier dan ook, mee te springen op de vrijheidstrein, door het verspreiden van het woord van de ware realiteit van wat Amerikkka’s racistische martelkamers voor gevangenissen allemaal inhouden, alles in naam van de zakelijke hebzucht van de winstbezitters, van degenen die anderen opsluiten en het fascisme van deze kapitalistische / imperialistische totalitaire politiestaat hooghouden. Er is voor ons maar één uitweg uit deze ellende, en dat is door klassenstrijd en sociale revolutie. Ik heb mijn schop in de hand en ben lid geworden van de club van grafdelvers, om het toekomstige graf te graven van dit racistische, onderdrukkende en criminele systeem van diefstal dat kapitalisme wordt genoemd. Onteigen de onteigenaars!

Ik ben in afwachting van een paar advocaten die ik heb benaderd om te zien wat hun prijzen zijn om mij te vertegenwoordigen tijdens mijn aanstaande hoorzitting voor voorwaardelijke vrijlating, te beginnen in januari 2021. Zodra ik dat allemaal te weten kom, zal ik een oproep doen om steunbrieven en andere pleidooien voor vrijlating te verzamelen en zal ik die met de wereld delen. Blijf dus op de hoogte.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie solidariteit en steun. Het betekent veel voor me. Wees voorzichtig en blijf veilig voor het COVID-19-virus.

Alle macht voor de onderdrukten!

In internationalistische solidariteit,

Xinachtli

s / n Alvaro Luna Hernandez

Allred Guantanamo Bay Prison in Texas

“Tegenwoordig is de arbeidersbeweging de machtigste kracht voor sociale transformatie … Anarchisten moeten het nut en het belang van de arbeidersbeweging erkennen, ze moeten haar ontwikkeling bevorderen en ze tot een van de hefbomen voor hun actie maken en  al het mogelijke doen om te zien dat het, samen met alle bestaande progressieve krachten, zal uitmonden in een sociale revolutie die leidt tot het verwerpen van klassen en het bereiken van vrijheid, gelijkheid, vrede en solidariteit onder alle mensen. ”
Errico Malatesta, Italiaanse anarchist


Xinachtli Defense Committee Update – maart 2020

De James V. Allred Gevangenisadministratie onderwerpt Chicano, politieke gevangene en gevangenisadvocaat Xinachtli, s / n Alvaro Luna Hernandez, aan een campagne van intimidatie en herhaalde discriminerende toewijzing aan 12 Disciplinary Segregation Cellblock F Pod (Block voor degenen die de gevangenisregels overtreden), hoewel Xinachtli geen enkele gevangenisregel heeft overtreden.

Het is duidelijk dat hij wordt onderworpen aan deze strafopdrachten als onderdeel van gevangenisrepressie om hem verder geïsoleerd te houden, nu, in een gevangenis binnen een gevangenis, en in een “psychiatrische afdeling” waar ook veel mensen met een verstandelijke beperking worden ondergebracht onder intense psychotrope gedrogeerde toestand, in een celblok dat bijna dagelijks wordt vergast met chemische producten, waar herhaalde gevallen van zelfmoorden door gevangenen en herhaalde opschorting van alle activiteiten plaatsvinden. Dagelijkse douches, en correcte schoonmaakbeurten worden geweigerd, tijdens deze tijd van het Coronavirus die een goede hygiëne en netheid vereist.

Een dergelijke repressie maakt deel uit van de strafmaatregelen, vergeldingsmaatregelen tegen Xinachtli vanuit de gevangenis vanwege zijn voortdurende juridische activiteiten, en zijn openhartigheid in het spreken van de waarheid tegen racistische, onderdrukkende machten. Hij leidt een revolutionaire studiegroep rond onderwijsbewustzijn om de eenheid van gevangenen te prediken, om revolutionaire theorie te bestuderen zoals anarchisme en sociale bevrijding, en helpt anderen om rechtszaken aan te spannen tegen het institutionele racisme en de onmenselijkheid van de gevangenis. Hij helpt gevangenen de ware aard van hun kapitalistische klasse gevangenschap als de ‘overtollige bevolkingsgroepen’ van het kapitalismein te zien. 

De arme, werkloze en vooral etnische minderheidsgevangenen zij slachtoffer van de racistische rechtbanken van AmeriKKKa die quotas lijken te hanteren voor het buitengerechtelijk opsluiten van allen die zijn beschuldigd van misdaad, ongeacht hun schuld of onschuld, in een staat die bekend staat voor het opsluiten en executeren van de onschuldigen. In de moderne slavernij van massale opsluiting in Texas is de gevangenenklasse kanonnenvoer is voor het Texas Correctional Industries-imperium van bandwerk en andere vormen van slavenarbeid onder gruwelijke arbeidsomstandigheden, zonder salaris, met als gevolg verlies van levens en ledematen, allemaal gelegaliseerd door het 13e amendement onder het mom van “slavernij en onvrijwillige dienstbaarheid” als straf voor misdaad.

Het gevangenissysteem in Texas blijft een fascistisch concept, berucht om zijn institutioneel racisme en gruweldaden tegen de bevolking in gevangenschap en andere vormen van extreme repressie tegen gevangenen zoals Xinachtli, die weigeren zich te onderwerpen en die doorgaan met terugvechten, die onderdrukte gevangenen oproepen om zich te verenigen, en eist om behandeld te worden als mens. Dieren in stadsdierentuinen worden beter behandeld dan de gevangenisslaven van Texas, vooral diegenen zoals Xinachtli die gedurende lange tijd in repressieve eenzame opsluiting zitten, ontworpen om gevangenen te breken en te ontmenselijken.

Deze gespecialiseerde vorm van staatsrepressie is het geesteskind van de beruchte Dr. George Beto, die met ijzeren vuist over de gevangenissen van Texas regeerde, de ‘leren riem’ introduceerde om opvallende gevangenen te verslaan, net als ‘blacklisting’ en blokkering van de gevangenisadvocaten zoals Francis Jalet Cruz. Het systeem maak gebruik van dezelfde discriminerende huisvestingstactieken die nu tegen Xinachli worden gebruikt om gevangenen onder druk te zetten om hun gevechten tegen de gevangenis op te geven, hun klachten in te trekken, hun ideeën die als “revolutionair” worden beschouwd, af te zweren en hen tot onderwerping te dwingen. Dit alles wordt officieel gemeld in Cruz v. Beto, 603 F.2d 1178 , waarbij George Beto betrokken was, die door de federale rechtbanken aansprakelijk werd gesteld en veroordeeld tot betaling van een geldelijke schadevergoeding aan advocaat Jalet Cruz. Activist Fred Cruz en de andere cliënten van deze advocaat zijn door Beto uitgekozen in de Eight Hoe Field Force Squad voor gespecialiseerde repressie.

Dr. George Beto wordt beschouwd als een god in gevangeniskringen en zijn portret is geschilderd op vele muren in verschillende gevangenissen in de staat. Zijn institutionele psychologie en zijn Texas-achtige vorm van gevangenisfascisme leven nog steeds achter de gevangenismuren, zoals Beto zijn studenten van de Sam Houston State University in Huntsville, Texas, leerde, die vervolgens als cipier gingen werken. Vervolgens werden ze onderdeel van de administratieve hiërarchie van het gevangenisimperium. De gevangenissen van AmeriKKKa’s “controle-eenheid” zijn ontworpen met dit doel in gedachten, Marion Federal Warden Ralph Aron getuigde bijvoorbeeld dat het doel van deze “controle-eenheden” was om “revolutionaire houdingen in de gevangenis te beheersen”.

De repressie tegen Xinachtli is geïntensiveerd, vooral omdat de wereldwijde steun voor hem toeneemt en activisten leren over zijn strijd, buiten en binnen gevangenismuren, en geschokt zijn door de voortdurende geheime, vuile oorlog van de asociale regering  tegen strijdbaarheid en afwijkende meningen. Volkszanger David Rovics heeft nu een ballad geschreven, online beschikbaar, ter ere van Xinachtli, voor zijn levenslange inzet om de racistische, onderdrukkende samenleving in een betere wereld te veranderen. Gevangenisfunctionarissen uit Texas vrezen en verachten het vooruitzicht dat de buitenwereld zich bewust zou kunnen worden van de onmenselijkheid van de gevangenissen, van het feit dat in AmeriKKKa niet alles melk en honing is, noch een paradijs voor democratie met gelijke rechten voor iedereen. In werkelijkheid is het een bastion van racisme en onderdrukking tegen de armen en mensen van kleur, vooral achter de prikkeldraad van de gevangenissen en de “controle-eenheden”, gedirigeerd door het witte superieure varken dat nu het Witte Huis bezet. Datzelfde varken dat internationale mensenrechtenwetten en -normen schendt in zijn KKKoncentration KKKamps voor de armen, AmeriKKKa’s moderne plantageslavernij-systeem en zijn gevangeniscomplex, onevenredig bevolkt met mensen van kleur, zijn genocidale, moorddadige en een martelend systeem van massale opsluiting, allemaal voor wins.

 Het zou het geweten van de mensheid moeten schokken en ons moeten motiveren om nu voor verandering te handelen en Xinachtl te steunen.

Zie ook:

http: //www.davidrovics.com/
https://www.podbean.com/media/share/pb-muyra-d4b285
http://freealvaro.net/

We roepen alle mensen, wereldwijd, die vrijheid en gerechtigheid genegen zijn, op om de gevangenisautoriteiten van Texas te bellen en te e-mailen en in duidelijke taal te protesteren tegen deze misdaden tegen de mensheid, en de regering te zeggen: niet in mijn naam, dit doe je niet!

Jimmy S. Smith Allred Warden (940) 855-7477
Bryan Collier Texas Prison Executive Director (936) 437-2101 Bryan.Collier@tdcj.texas.gov exec.director@tdcj.texas.gov

Gouverneur van Texas Greg Abbott https://gov.texas.gov/(512) 463-2000

Programme Supervisor Prison Access to Courts (936) 437-4815 atc@tdcj.state.tx.us

Janie Cockrell Office of Ombudsman Citizen Complaints ombudsman@tdcj.texas.gov
(936) 437-4927

Neem contact op met het Defensiecomité: Postbus 7907, Austin, Texas, 78713, VS (937) 224-1207, twitchon@gmail.com

Mijn revolutionaire opstanding!

Je hebt onze geschiedenis vervalst en vernietigd, nadat je ons land had gestolen, ons in buitenlanders had veranderd, illegale buitenaardse wezens in ons eigen thuisland. Maar je zult nooit onze identiteit, cultuur, taal, onze inheemse wortels uitwissen, je bent zo bang. We zijn een trots, nobel, nederig, medelevend volk, dapper en revolutionair.

We zullen voor altijd de kettingen breken, fysiek en mentaal, je hebt ons bestempeld als minderwaardigheid, als je binnenlandse loonslaven.

We zullen ons verenigen in jouw fabrieken en asfaltwouden en reservaten en kapitalistisch winstgevende gevangeniskooien voor massale opsluiting totdat we vrij zijn van jouw geïndoctrineerde kapitalistische vuiligheid, jouw zogenaamde waarden, jouw hebzucht, jouw aanbidding van materiële bezittingen, jouw blanke bevoorrechte heersende klasse, het barbarisme waaraan je ons hebt onderworpen. We zullen ons tegen je verenigen en Moeder Aarde, die je belegert, bevrijden en terugnemen van je bedrijven.

Misschien heb je me nu in je racistische gevangeniskelders, en morgen vermoord je me, maar ik beloof de wereld dat je nooit, nooit mijn geest zult doden, want ik ben van het soort mensen die voor altijd in de harten en geesten van de machteloze, de stemloze, de onderdrukte zullen leven . Wanneer je me opnieuw begraaft, deze keer in een kerkhof en niet in het graf waar je me nu in hebt, zal ik opstaan ​​uit het graf om terug te komen en op je te jagen, om  revolutionaire rechtvaardigheid uit te delen waaraan u bent ontsnapt en om jou en je racistische, kapitalistische, imperialistische systemen diep in een graf te begraven, waaruit je nooit meer zal opstaan ​​om anderen te vernietigen.

door Xinachtli (wat “Ontkiemend Zaad” betekent in Nahautl, Xinachtli is een bekende politieke gevangene, Chicano en NLG-gevangenisactivist. Hij zit al meer dan 20 jaar in een gevangenis van de “controle-eenheid” in Texas.)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.